การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประกาศเลื่อนรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่รับรางวัล เป็นวันที่ 23 ธ.ค. บริเวณหน้าเสาธง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

การรับโล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตร การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

สำหรับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในแต่ละระดับ (ลำดับที่ 1-10) ให้เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ส่วนนักเรียนที่มี ชื่อ – สกุล ชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง นางวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์( 0862422072) ภายในวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6
สายการเรียนศิลป์ ภาษา

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

รายชื่อ ห้องสอบ ผู้เข้าสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความเป็นเลิศครั้งที่ 15

อ่านข่าว รับตรง TCAS ทั้งหมดที่นี่


kroobannok.com

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด